tisdag 26 april 2016

Tack för mig i bloggens värld!


Nu ska jag vila från länkgivandet...ett tag.Du som inte är frälst: 

Vänd dig till Gud i ånger och hopp om att försonas med honom!

Jag ångrar inte det i alla fall!

Jesus är Herren. Vad underbart att få se det!

Vi behöver Guds förlåtelse och när han lägger det på hjärtat kan man inte förklara bort det.

Vilken chans att få ett gott samvete och få känna någon som burit mina skulder!


Vägen till Gud går genom Korset. 


Åh att människor skulle ära Herren för hans godhet, och för hans underbara verk för människors barn! Ps 107:8

torsdag 21 april 2016

Dagens ljus (Bibelverser 21/4 morgon)


Daily Light (Dagens ljus). Andaktsbok. Bibelverser morgonen 21/4

Stå fast i Herren.

Min fot har följt hans steg och jag har hållit hans väg, och inte avvikit.

Herren älskar rådslut och lämnar inte sina heliga. De är bevarade för evigt.

De rättrådiga ska leva av tro. Men om någon drar sig undan, ska min själ inte ha behag i honom. Men vi är inte dem som drar oss undan till förstörelsen (domen), utan dem som tror tills själen är räddad. 

Johannes: Om de hade varit från oss skulle de utan tvekan ha fortsatt med oss, men de gick, så att de skulle bli klart att inte alla var från oss.

Jesus: Om ni fortsätter i mitt ord, då är ni mina verkliga lärjungar.

Den som håller ut till slutet ska räddas.

Vaka, stå fast i tron, för er som män, var starka.

Jesus: Den som övervinner ska bli klädd i vita kläder och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok.

Not.
När det står "han" i Bibeln tenderar vi idag att  säga "den," men det vore främmande för Gud att utesluta kvinnor från att tro och stå fasta i tron. "Den" är inte så vanligt ord, men det förekommer.

Verser: Fil 4:1, Job, 23:11, Ps 37:28, Ps 121:7, Hebr 10:38-39, 1 John 2:19, Joh 8:31, Matt 24:13, 1 Kor 16:13, Upp 3:11, Upp 3:5

onsdag 20 april 2016

Dagens ljus (Bibelverser 20/4 morgon)


Daily Light (Dagens ljus). A
ndaktsbok. Bibelverser 20/4 morgon


(Kjv sv)

1 Joh 3:1-2 Se, vilken kärlek Gud har visat oss att vi får kallas Guds söner! Därför känner inte världen oss, för den kände inte honom.

Nu är vi Guds söner, men det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli, men vi vet det, att när han kommer uppenbara sig, ska vi bli som honom, för vi ska se honom som han är.

Titus 2:12-13 För Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor, och lär oss att förneka ogudaktighet och världslig lusta, så att vi ska leva nyktert, rättfärdigt och i gudsfruktan i den nuvarande världen,

Och vi ser efter det välsignade hoppet, den underbara synen av vår store Gud och vår Frälsare Jesus Kristus, som gav sig själv för oss, så att han skulle återlösa oss från all orättfärdighet, och rena oss för sig själv som ett särskilt folk, ivriga att göra goda gärningar. 

KJV

1 John 3:1 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.


2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

3 And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.

4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.


Tit 2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,

12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;


13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;

14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.


tisdag 19 april 2016

Är du redo för Herrens återkomst? (David Wilkerson)


Herrens återkomst

Väntar vi på Herrens återkomst? 


Looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and our and Savior Jesus Christ (Titus 2:13).

Se efter det välsignade hoppet: Den underbara synen av vår store Gud och vår Frälsare Jesus Kristus (Titus 2:13)

Or/eller:

Jesus (warning the evil servant of the Lord who says): My Lord delayeth his coming. And the evil servant began smiting his fellowservants and to eat and drink with the drunken (Matth 24:48-49).

Den elake tjänaren säger: Herren dröjer. Låt oss röja runt som kristna och skälla på varandra tills dess (Matt 24:48, parafras).

Wilkerson: Are you ready for the coming of the Lord?
https://www.youtube.com/watch?v=pIJLsToBnS0

måndag 18 april 2016

Den som tror på mig ska ha evigt liv (Jesus Kristus)


Evigt liv

Jesus säger att den som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv (Joh 3:15).

Precis som Mose lyfte upp ormen i öknen, så måste Människosonen bli upplyft, så att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv (Joh 3:14-15).

Johannes: Och detta är vittnesbördet: Att Gud har givit oss evigt liv, och att det livet finns i hans Son (1 Joh 5:11).

Och vi vet att Guds Son är kommen och har givit oss insikt så att vi kan känna honom, han som är sann, och vi är i honom som är sann, ja, i hans Son Jesus Kristus. Detta är den sanne Gud, och evigt liv (1 Jo 5:20).

Se upp till honom

Jesus offrades en gång för alla.

Han talar om att vi ska se upp till honom på Korset, som dött för mänsklighetens alla synder och skulder till Gud. Han tog vårt straff.

Hade han inte gjort det skulle vi knappast varit här idag. Varför skulle Gud stå ut med oss, om han inte ser oss vända tillbaka till honom? Och att han lovat oss sin försoning. Men vill vi bli försonade egentligen? Nej, vi tror att Gud ger oss liv här på jorden för att se oss leva utan honom och aldrig tacka eller ägna honom en tanke - om nu ingen i vår närhet dör, eller vi börjar ha dåligt med pengar, eller går genom något är riktigt jobbigt, då börjar Gud bli intressant...Jag var likadan, lovar det!

Vad ska jag då göra för att bli frälst från Guds vrede?

Vem som helst som tror att Jesus är Guds Son, som offrat sig för dig: Dina synder och misslyckanden, ditt hat och bitterhet, din lusta och lögn. Som tror att han gjort vad Gud kräver av dig som människa - kan få förlåtelse för synderna och få nytt liv av Gud. Detta liv finns i Jesus Kristus och genom att bli född på nytt av Guds Ande tillhör du honom. 

Gärningar?

Inga religiösa ritualer eller något vi själva kan göra hjälper dig att försonas med Gud på egen hand. Man måste ge upp! Tro att Gud vet vad han gjort för att vi ska komma tillbaka. Den som tror är inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Det är nästa bättre att inte tro på någonting, än att tro massa saker om Gud som Gud inte lyssnar till.

Omvändelse?

Omvändelse är att vända sig till tillbaka till Gud och be honom om förlåtelse. Hela livet ändras och ett nytt liv vill han ge dig. Av sig själv.

Verserna (ovan), det budskap som kallas Evangeliet (glatt budskap om förlåtelse) finns i Johannes evangelium kap 3 och Johannes första brev kap 5. 

Att bli frälst

Det behöver inte vara svårt att bli frälst. Kalla på Herren och du ska bli frälst. Se upp till honom och be honom förlåta dina synder och ge dig av sitt liv och sin frid. (Rom 10:9, Rom 10:13, Hebr 12:2). Läs evangelierna. Du kommer se att han talar sanning. 

Svårigheten är att se upp till honom. Vi ser ned på honom...Dagen kommer då det kan vara för sent. 

Video amerikansk husförsamling (Joh 3:14-15)

söndag 17 april 2016

De sista dagarna: Vi kommer inte att buga inför Baal (Jonathan Kahn)


Messianiske rabbin Jonathan Kahn talar om att det är dags att förtrösta på Israels och alla nationers Gud. Inte på stormguden: pengarnas och barnamordets gud, den kananeiske Baal och hans medgudinna, den sexiga mångudinnan Astarte, som världen och många av världens religioner följer ner i fördärvet.

Jonathan Kahn: We trust in God
https://www.youtube.com/watch?v=2zEYdp20roQ

Sista dagarna 2 Pet kap 3 (David Wilkerson)


Fast vi redan har allt vi behöver, lever vi inte i glada dagar, socialt sett. Och värre kommer det att bli. Håller man sig kvar hos Herren finns frid trots motstånd och vad som är svårare att ta med jämnmod hjälper Gud oss med.

Kristna dödas i Mellanöstern och i Afrika av våldsamma grupper. Och människor förföljs på många platser. Detta har kommit i tidningarna i år. Trots att det pågått under många år. Flyktingkatastrofen började inte heller i år. 

Här är meddelanden från David Wilkerson som är en riktig gudsman där han varnar för kommande prövningar över världen.

Jesus: I världen ska ni ha vedermöda (trubbel) men var inte oroliga: Jag har övervunnit världen.

Messias kommer tillbaka. 
Före honom kommer en Messias som bringar kaos. Den 12:e Imamen Mahdi. Eller någon lik honom. 

Vänta och vaka. Herren kommer.

Wilkerson är redan hemma hos Gud. Tacka Herren för predikanter som honom!

Bara för att vi inte ser storkrig komma i tidningarna i dag, kommer Guds rådslut över världen. När han bedömer tiden inne. Sakarja visar att stridens kärna är kontrollen av Jerusalem och Guds stad. Innan dess är det tid för Evangeliet.

David Wilkerson Last days
https://www.youtube.com/watch?v=C3wwEn9Uuh8

Wilkerson: Three judgments coming to America
https://www.youtube.com/watch?v=Y0zbQ1yHIg0